Ξεκινά ο ΠΡΩΤΕΑΣ

Seminar: P.Dimitriou, “Nuclear Reactions in Nuclear Astrophysics and Nuclear Data”
26 October 2020
Seminar: Dr. Dimitrios Giataganas, “Stochastic Neural Networks as Thermodynamic Physical Systems”
18 November 2020
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ «ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων».
Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση στο https://www.ics.forth.gr/new/14863 .