Διάλεξη: Δρ. Στυλιανός Αγγελιδάκης, “Αναβάθμιση του ανιχνευτή ATLAS, και μελέτη της παραγωγής μποζονίου Higgs σε συνδυασμό με ζεύγος top-κουάρκ”

Colloquium: Prof. Yannis Semertzidis, “The storage ring proton electric dipole moment method at 10^{-29} e-cm level using a hybrid-symmetric lattice”
11 June 2021
Seminar: Dr Georgia Karapostoli, “Searches for additional Higgs bosons and CMS detector Upgrades”
23 June 2021

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, ώρα 11:30, o Δρ. Στυλιανός Αγγελιδάκης θα δώσει μία διάλεξη σχετικά με την “Αναβάθμιση του ανιχνευτή ATLAS, και μελέτη της παραγωγής μποζονίου Higgs σε συνδυασμό με ζεύγος top-κουάρκ”. Λεπτομέρεις σχετικά με την απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορούν να βρεθούν στη σελίδα indigo της διάλεξης https://indico.cern.ch/event/1048698/Την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, ώρα 11:30, o Δρ. Στυλιανός Αγγελιδάκης θα δώσει μία διάλεξη σχετικά με την “Αναβάθμιση του ανιχνευτή ATLAS, και μελέτη της παραγωγής μποζονίου Higgs σε συνδυασμό με ζεύγος top-κουάρκ”. Λεπτομέρεις σχετικά με την απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορούν να βρεθούν στη σελίδα indigo της διάλεξης https://indico.cern.ch/event/1048698/

 

Skip to content