Spacer
 
Spacer
  The Physics Faculty
PLEASE NOTE:
    If you are calling from outside, dial (+30) 210650 and then the 4-digit extension.
     
NAME Web Profile Personal Link PHONE EMAIL
Director        
Rapidis Petros   personal link 3511-3512
Research Staff        
Axenides Minos     3440
Barone Michele web profile   3527
Bonanos Sotirios web profile personal link 3434
Bonatsos  Dennis     3519
Daskalakis Georgios     3535
Demetriou Vivian     3532
Fanourakis George     3525
Geralis Theodoros     3536
Harissopoulos Sotirios     3493
Kalfas Konstantinos     3528
Karydas Andreas     3523-3495
Kyriakis Aristotelis     3515-3425
Loukas Dimitris   personal link 3415
Markou Athanasios     3517
Markou Christos     3409
Papadopoulos Kostas   personal link 3438
Savvidy George   personal link 3968
Siotis Ion     3476
Xenoulis Alexandros     3521
         
Research Fellows        
Anangnostou Georgios     3431
Kokorelis Christos     3436
Kyriazopoulou Sophia     3425-3526
Lagogiannis Anastasios     3524
Lenis Dimitris     3514
Zarkadas Xaralambos     3495-3522
         
Scientific Associates        
Filippidis Christos   personal link 3425
Floros Evanggelos     3409
Karafasoulis Kostantinos     3515  
Papadakis Ioannis     3425-3176
Solomos Nikolaos        
Worek Malgorsata     3436
Zachariadou Katerina     3526
Secretary        
Kareli Georgia     3512
Technicians      
Andreopoulos Basilios     3484
Asthenopoulos Athanasios web profile   3483
Papakostopoulos Nikos     3484
Saragas Eleftherios     3494
Simantirakis Emmanouhl     3513
Tsopanakis  Emmanouhl     3484  
         
Postgraduate Students        
Kalyva Georgia Yiolanda     3495-3522
Kantarelou Vasiliki        
Koimas Anastasios     3501
Kousouris Konstantinos     3487
Mavromatis Xaralabos     3425
Perdikakis Georgios     3495-3522
Petrakou Eleni     3501
Petrellis Dimitris     3514
Spyrou Artemisia     3495-3522
Theofilatos Konstantinos   personal link 3487
Vermizoglou Grigoris     3501

Spacer
Spacer
 Experimental Nuclear Physics
 Experimental High Energy Physics
 Theoretical Physics
 Education
 Computing and Networks
 
Informational Links
 

Webmail

 

Internal Users Only

Additional Information

For more information contact:

NCSR DEMOKRITOS
Institute of Nuclear Physics
Gr-15310 Aghia Paraskevi
GREECE
tel: +30 2106503512
fax: +30 2106511215
email: info@inp.demokritos.gr